Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Thiết bị thí nghiệm hãng Ika - Đức

Hiển thị:
Trang

Bể gia nhiệt 4 lít hãng IKA Model: HB Eco
Bể gia nhiệt Ika 4 lít Model HB Eco  Model: HB Eco Hãng sản xuất: IKA - Đức &..
0 VNĐ
Bể gia nhiệt hãng IKA Model: HB digital
Bể gia nhiệt HB digital hãng IKA Model: HB digital Hãng sản xuất: IKA - Đức Giới..
0 VNĐ
Bể gia nhiệt hãng IKA Model: HBR 4 control
Bể gia nhiệt HBR 4 control hãng IKA Model: HBR 4 control Hãng sản xuất: IKA-Đức ..
0 VNĐ
Bể làm lạnh tuần hoàn ika RC 2 basic Model: RC 2 basic
Bể làm lạnh tuần hoàn Ika RC 2 basic Model: RC 2 basic  Hãng sản xuất: ..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic eco 18 
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic eco 18  Model: ICC basic eco 18  H&atild..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic eco 8
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic eco 8 Model: ICC basic eco 8 Hãng sản xuất: IK..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic eco 8 c
Bể điều nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic eco 8 c Model: ICC basic eco 8 c Hãng sản xu..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 12
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 12 Model: ICC basic pro 12 Hãng sản xuất: I..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 12 c
Bể điều nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 12 c Model: ICC basic pro 12 c Hãng sản ..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 20
Bể điều nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 20 Model: ICC basic pro 20 Hãng sản xuất..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 20 c
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 20 c Model: ICC basic pro 20 c Hãng sản xu..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 9
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 9 Model: ICC basic pro 9 Hãng sản xuất: IKA..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC basic pro 9 c
Bể điều nhiệt tuần hoàn IKA ICC basic pro 9 c Model: ICC basic pro 9 c Hãng sản xu..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC control eco 18
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC control eco 18  Model: ICC control eco 18 Hãng s..
0 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA Model: ICC control eco 8 c
Bể ổn nhiệt tuần hoàn IKA ICC control eco 8 c Model: ICC control eco 8 c Hãng sản ..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 103 (7 Trang)